// Apartamenty w Krakowie, Hotele Apartamenty Noclegi Krakow, Bezpieczna p�atno�� online.

Apartamenty w Krakowie. Hotele Apartamenty Noclegi Kraków. Bezpieczna płatność online.

 

HOME | HELP | KONTAKT | DODAJ APARTAMENT

Apartamenty w Krakowie - Polski Vacation Rental Apartments Krakow - English Ferienwohnungen Krakau - Deutsch Appartements Cracovie - Francais Apartamentos Cracovia - Espanol Apartamentos Cracovia - Portugues Appartamenti Cracovia - Italiano
JAK REZERWOWAĆ? LAST MINUTE MAPA
APARTAMENTY
1 - POKOJOWE
APARTAMENTY
2 - POKOJOWE
APARTAMENTY
WIĘKSZE
STUDIA
  

Apartamenty w Krakowie

  

Witamy w Krakowie! Znajdż i zarezerwuj apartamenty w Krakowie z Cracow-Apartments.com. Nasze apartamenty to dla Państwa tani i wygodny nocleg w Krakowie. Prosimy również sprawdzić apartamenty w ofercie Last Minute. Oferujemy apartamenty w centrum Krakowa i nie tylko..

DATA PRZYJAZDU

Proszę wybrać datę przyjazdu aby zarezerwować nocleg w Krakowie

LICZBA NOCLEGÓW

LICZBA OSÓB

PRZELICZNIK WALUT

- Booking online
- Secured payment
 Booking online, Secured payment

Jeżeli chcą Państwo zobaczyć wszystkie apartamenty w Krakowie które proponujemy, proszę kliknąć poniższy link

Apartamenty w Krakowie

W Cracow-Apartments.com oferujemy Państwu szeroki wybór apartamentów w samym sercu Krakowa. Kompletnie wyposażone o konkurencyjnych cenach stanowią doskonałą alternatywę dla krakowskich hoteli. Proszę wypróbować nasz system Rezerwacji Online albo po prostu zadzwonić. Zarezerwuj apartament już teraz i ciesz się pobytem w naszym pięknym mieście!

Zobacz nasze apartamenty na mapie centrum Krakowa

Apartamenty w Krakowie

FAQ POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN JAK REZERWOWAĆ - PRZEWODNIK

REGULAMIN

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin okrela warunki, na jakich mona dokona rezerwacji apartamentw oraz innych usug dostpnych w serwisie Cracow-Apartments.com. Kliknicie przycisku "ZAPA" jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowie niniejszego Regulaminu.

2. Ceny

Ceny prezentowane w serwisie Cracow-Apartments.com s cenami ostatecznymi uwzgldniajcymi wszystkie podatki oraz opaty dodatkowe. Klient nie jest obowizany do ponoszenia adnych innych kosztw, ni te wymienione w serwisie Cracow-Apartments.com.
Dzieci do lat 4 (jedno dziecko na dwoje dorosych pice z rodzicami bd we wasnym eczku/wzku) s zwolnione z opat za pobyt w apartamencie.

3. Warunki rezerwacji

Dokonanie rezerwacji jest moliwe za pomoc karty kredytowej albo elektronicznego przelewu bankowego. Dokonujc rezerwacji Klient wpaca bezzwrotn opat rezerwacyjn w wysokoci 20% wartoci wiadczenia. Opata ta zaliczona jest w poczet ceny za wynajem apartamentu bd ceny usugi. Pozostaa kwota jest nalena wacicielowi apartamentu bd Usugodawcy w chwili przystpienia do realizacji wiadczenia. Akceptowane formy patnoci s okrelone kadorazowo przez wacicieli apartamentw bd Usugodawcw.

4. Anulowanie i zmiana rezerwacji

W przypadku anulowania rezerwacji prosimy o kontakt z serwisem Cracow-Apartments.com. Ewentualne zmiany dotyczce rezerwacji powinny by uzgadniane z wacicielem apartamentu bd Usugodawc.

5. Przeduenie pobytu

Przeduenie pobytu jest moliwe wycznie poprzez dokonanie nastpnej rezerwacji w systemie Cracow-Apartments.com.

6. Przyjazd, pobyt, wyjazd

Wstpne okrelenie godziny przyjazdu nastpuje w momencie dokonywania rezerwacji. W sytuacji zamierzonego opnionego przybycia prosimy o kontakt z wacicielem apartamentu bd Usugodawc najpniej na 1 dzie przed przyjazdem. Przekazanie kluczy do apartamentu moe nastpi od godziny 14.00 - o ile jest to moliwe i po uzgodnieniu z wacicielem mona rwnie odebra klucze wczeniej. Opuszczenie apartamentu powinno nastpi do godziny 12.00.

7. Przeniesienie praw

Dopuszczalne jest przeniesienie caoci praw z dokonanej rezerwacji na osob trzeci. Warunkiem przeniesienia praw jest udostpnienie wacicielowi apartamentu bd Usugodawcy danych personalnych osoby nabywajcej uprawnienia z tytuu rezerwacji. Rwnoczenie z przekazaniem uprawnie nastpuje przeniesienie wszystkich obowizkw z tytuu zawartej umowy. Przeniesienie uprawnie jest bezpatne.

8. Sia wysza

W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznoci uniemoliwiajcych wacicielowi apartamentu prawidowe wykonanie zawartej umowy moe on zaproponowa Klientowi apartament zastpczy lub hotel o tym samym lub wyszym standardzie.

9. Powinnoci klienta

Klient powinien utrzymywa wynajty apartament w naleytym stanie. Ewentualne uszkodzenia i braki w wyposaeniu apartamentu powinny zosta zgoszone wacicielowi apartamentu bezporednio po przyjedzie. Klient powinien rwnie zgosi szkody wyrzdzone przez siebie podczas pobytu. Rwnowarto tych szkd i ich usunicia pokrywana jest przez Klienta. Nie jest dozwolony pobyt w apartamencie wikszej iloci osb ni jest to wskazane w Voucherze. Nie jest szkod w rozumieniu prawa cywilnego normalne zuycie rzeczy wynikajce z normalnej eksploatacji.

10. Zwierzta

O ile nie zaznaczono inaczej w opisie wybranego apartamentu istnieje moliwo zabrania ze sob psa albo kota. Opaty za zwierzta s okrelane kadorazowo przez wacicieli apartamentu i s zawarte w opisie lokalu. Klienci s zobowizani do zadouczynienia za wszystkie szkody spowodowane przez zwierzta.

11. Ograniczenie odpowiedzialnoci

Firma eServices operator serwisu Cracow-Apartments.com dooy maksymalnej starannoci w celu zapewnienia, e informacje zawarte w serwisie s wolne od bdw oraz aktualne. Wszystkie opisy apartamentw oraz dostpnych usug s zgodne z informacjami przekazanymi przez ich wacicieli oraz Usugodawcw.
Wszystkie rezerwacje na tej stronie s dokonywane u wacicieli apartamentw i Usugodawcw. Serwis Cracow-Apartments.com uatwia dokonanie rezerwacji, nie jest jednake stron kontraktu i dlatego nie ponosi bezporedniej lub poredniej odpowiedzialnoci za jego wykonanie.

Zamieszczenie informacji w serwisie Cracow-Apartments.com nie moe by w adnym przypadku traktowane jako udzielenie rekomendacji albo zapewnienie, e wiadczone usugi bd odpowiednie dla Klienta.

Firma eServices rezerwuje sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji publikowanych w serwisie Cracow-Apartments.com a w szczeglnoci: cennikw, opisw apartamentw i oferowanych usug oraz zdj.

12. Prawa wasnoci

Informacje, grafika, obrazy, znaki handlowe, logo, nazwy handlowe znajdujce si w serwisie Cracow-Apartments.com s chronione prawami autorskimi.

13. Prawo waciwe

Prawem waciwym dla sporw pomidzy wacicielem apartamentu i Usugodawc a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane bd polubownie, w przypadku braku porozumienia sdem waciwym bdzie sd waciwy dla siedziby Waciciela lub Usugodawcy.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajduj przepisy Kodeksu Cywilnego oraz waciwych ustaw.

Waciciele apartamentw oraz Usugodawcy zapoznali si z powyszym Regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia.

Wykonanie: Wojciech Ozga

© Cracow-Apartments.com | info@cracow-apartments.com | +48 (0)502501812


HOME| HELP | KONTAKT | PANEL ADMINISTRACYJNY